Daynamics

Project Omschrijving

Daynamics is het bedrijf van Dayna Burger. Daynamics houdt zich bezig met productontwikkeling, marketing en verkoop in de sierteeltsector.

DKTD heeft een belangrijk rol gespeeld in de keuze voor de naam en daarnaast de ontwikkeling van het logo en huisstijl verzorgd. Gezien de ruime ervaring binnen de branche en de dynamiek van Dayna was het belangrijk dat deze twee elementen duidelijk herkenbaar waren. Verder is dktd verantwoordelijk voor de realisatie van de website