Stonemanworkout

Project Omschrijving

Stonemanworkout.com is een online trainingsplatform voor krachtsporters. Het platform staat momenteel in de kinderschoenen maar verwacht in de komende jaren uit te groeien tot een wereldwijd geheel.

DKTD is van het begin af aan betrokken bij de ontwikkeling en heeft een belangrijke rol gespeeld in het bepalen van de te volgen strategie. Daarnaast is dktd verantwoordelijk voor alle grafische uitingen en merchandising van het merk. In de achterliggende periode heeft dktd de vormgeving van het logo, de huisstijl, diverse merchandising artikelen en de fotografie verzorgd. Momenteel wordt er gewerkt aan de realisatie van de website en een iOS / Android App.